Csoportok

Csillag csoport

Csoportunkba 26 kiscsoportos korú gyermek jár. Az épület földszintjén található teremben töltjük vidám mindennapjainkat, melyet nagyon szeretünk.

Óvónénik: Ica néni, aki az aula dekorációját készíti, ezzel teszi különlegessé az aulát.

Irénke néni, akivel sokat táncolunk, dajka nénink: Bea néni, aki vidámságával derűt hoz napjainkba.

A beszoktatás alatt nagyon gyorsan összekovácsolódott a kis csapat, szeretik, elfogadják egymást.

Barátságok, kis játszó közösségek alakultak ki.

Nagyon szeretünk barkácsolni, festeni, gyurmázni, sokat énekelünk, verselünk. Szeretjük a körjátékokat, és a táncot.

Célunk, hogy a 3 év elteltével életrevaló, talpraesett, bátor, ügyes gyerekek kerüljenek ki az óvodából, akik szeretik és ismerik szűkebb és tágabb környezetüket, szeretnek tanulni, nyitottak, érdeklődőek a világra.

Napsugár csoport


Napsugár csoport

Kis-középső csoportunkba 25 gyermek jár. Az elballagott nagyok helyére érkeztek a kis Napsugaraink tízen. Az újonnan érkezők két hónap alatt beilleszkedtek, baráti kapcsolatok is kialakultak.

Reggelente lelkesen tapsolják és éneklik a Napsugaras körben a nevüket, majd folytatjuk az éneklést Isten dicsőségére a reggeli áhítatokon. Nagyon szeretünk még mesélni, bábozni, matekozni és a felújított tornateremben fogócskázni. Hetente többször hallgatunk zenét és közben érdekes játékokat játszunk. Szeretnénk, ha a Napsugár csoportba járó gyerekek érdeklődő, vidám, egymáshoz szeretettel forduló, testileg és lelkileg egészséges személyiséggé válnának!

Akik ezért igyekeznek a lehető legtöbbet megtenni:

Balogi Erika, Ács Katalin, Bertók Gabriella

Bárányka csoport


A bárányka csoport terme az emeleten, jobbra a második szobában található. A csoportszoba tágas és világos, galériával rendelkezik. A terem központi részét a játszószőnyeg adja. 5 asztalnál folytathatják a gyerekek a játéktevékenységüket, /rajzolás, mintázás, kézimunka, és asztali kirakók építők, társasjátékok/.

A csoportban két óvónő Mikes Istvánné /Ildikó néni/, Zsuppán Krisztina / Kriszti néni/és egy dajka Tóthné Dobos Eszter /Eszter néni/ várja a gyerekek érkezését. A gyerekek minden reggel örömmel, és mosolygósan jönnek óvodába, már izgalommal várva az aznapi tevékenységet, és játékot, valamint a barátokkal való találkozást.

A csoportba járó gyerekek szociálisan sokat fejlődtek. Többnyire képesek egymást feltétel nélkül elfogadni, és türelmesen végighallgatni társaikat. A konfliktushelyzeteket többé-kevésbé már meg tudják oldani egymás között. Képesek társaiktól bocsánatot kérni, és egymásnak megbocsájtani. A szabályokat igyekeznek betartani, azonban néha szükség van a szóbeli irányításra is. Sok baráti kapcsolat alakult ki csoportban.

A csoportba összesen 28 nagy csoportos kisgyerek jár, 12 lány és 16 fiú, közel azonos életkorúak.

A bárányka csoportos gyerekek önállósága sokat fejlődött tavaly óta (az újonnan érkezett fiatalabb gyerekeknek társaik segítenek, illetve szükség esetén a csoportban dolgozó felnőttek.) A mosdóhasználat során önállóak lettek, étkezések alkalmával már maguknak terítenek, naposi munkát szívesen vállalnak.

Csoportunkban a gyerekek szívesen kapcsolódnak be a közös tevékenységekbe. Jelenleg a konstruáló játék a legjellemzőbb (egy kisfiú van, aki képes kép alapján összerakni járműveket JAVA építőből), vannak, akik közösen építenek házat, autószerelő műhelyt, vagy autó illetve vonat pályát, de szerepjátékokat is játszanak már. A lányok főként barátság karkötőt készítenek (színes apró gumikból) vagy a babakonyhában tevékenykednek, együtt illetve egymás mellett főzőcskéznek, vagy mesekönyvet nézegetnek. Vannak egyedül játszó gyermekek is, akik autóznak, kirakóznak, vagy önállóan játszanak a babakonyhában. A fiúk általában fiúkkal játszanak, a lányok pedig lányokkal. Azonban ez alól is vannak kivételek: van olyan lány, aki szinte csak a fiúkkal együtt autózik vagy épít. Az együtt játszás során szorgalmazzuk, hogy mindenki beállhasson a játékba.

A szeptemberben érkezett új óvodásaink hamar átvették a csoport szokásokat, már megtanulták az asztali áldásokat, énekeket együtt éneklik a többiekkel! Sikeresen beilleszkedtek a közösségbe!

Szivárvány csoport


28 lelkes, életvidám gyermek alkotja csoportunkat, akik három év alatt igazi csapattá kovácsolódtak össze. Többségük iskolába készülő nagcsoportos.

Mindennapi életünket a hitéleti nevelés alapozza meg és erre építve végezzük minden tevékenységünket. 

Szeretnek elmerülni a mese világába, sokat hallgatják, majd dramatikus játékokon keresztül újra és újra átélik a mesék hangulatát. 

A zene hangjait nem csak a fülükkel hallgatják, hanem ők maguk a zene szolgáltatói.

Énekkel köszöntjük egymást, és már szavak nélkül is sokszor megértjük, mit szeretne a másik. 
Fontos számunkra a minket körülvevő világ gondozása, óvása.

Hisszük, hogy azok az értékek, amiket "kölcsönkapott" gyermekeinknek átadunk egy jó alappal indítja őket útjukra.

"Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik akkor sem tér el attól."
(Példabeszédek 22, 6)

Bózsó Andrea, Kiss Noémi, Pászti Mihályné Ida

Holdfény csoport


A mi homogén kiscsoportunk 28 tündöklő sugárral fényesíti holdacskánkat egy olyan

közösséggé, melyben hitünk szerint a családok "ültetgető "munkáját két óvónő: Bene

Annamária és Konopás Edit Zsuzsanna, valamint Hatos Imréné /Gabika/ dajka segíti, de a

növekedést Isten adja.

Sok mosollyal, öleléssel, játékkal jutottunk el egymás megismeréséhez, elfogadásához, és

igyekszünk az érzelmi biztonság folyamatos megerősítésére.

A közös verselés, mondókázás, ill. mesehallgatás valamint az énekszó átszövi napjainkat,

miközben megcsillannak gyermekeink Úrtól kapott talentumai. Ezekre az erősségekre

rátalálva, szeretnék gyermekeinknek megmutatni kincseiket, hogy kilépve az óvodából belső

támaszként és Isten országának építésére használhassák.

Az egészséges életmód kiemelt területként jelenik meg csoportunkban, megalapozva közös

munkánkat.

"...Nem az számít, aki ültet, sem az aki öntöz, hanem csak Isten aki a növekedést adja." /1 Kor 3, 7-8/