BEMUTATKOZÁS

Óvodánkat 2003-ban alapította a Péceli Református Egyházközség Presbitériuma, 

amelynek azóta is fenntartója.

Öt csoportban, 135 gyermekkel folyik a nevelő-oktató munka.
Intézményünk rendelkezik tornateremmel, logopédiai-fejlesztő szobával, korszerű és minden előírást kielégítő melegítő-tálaló konyhával. Udvarunkon a modern és biztonságos játékok sokféle mozgásra, együttjátszásra adnak lehetőséget.
A szakmai munka zálogát minden területen szakképzett, hivatásuk iránt elkötelezett, Isten törvényeinek engedelmeskedő munkatárssal igyekszünk biztosítani, akinek legfontosabb kötelessége a szeretet nagy parancsolatának megtartása:

"Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből, és a te felebarátodat mint magadat." (Lukács 10,27)

Óvodánk pedagógiai programjában a hitéleti nevelés mellett, kiemelt helyet foglal el az anyanyelvi nevelés, a diszlexia prevenció. A logikai gondolkodás elősegítésére Polgár Judit Sakkjátszótér programját használjuk kiegészítésként. Dr. Pécsi Rita mentorlásával intézményünk életét az organikus pedagógiai szemlélete alapján szervezzük.  

  • ,,Organikus, mert az életet hordozza, tovább tudja adni azt. Amely folyton változásban, növekedésben van, él, lüktet, válaszolni igyekszik a környezet kihívására.
  • Nagy gondot fordítunk a gyermek és családjának megismerésére. Valljuk: Csak a megismert gyermek nevelhető. Gyermekeinket úgy védjük a világ felfokozott tempójától, hogy tudatosan nem vállalunk fel olyan tevékenységeket, melyek a nyugodt és elmélyült játéktól veszik el az időt.
  • A gyermek egyszeri, egyedi lényének felismerése. Minél jobban megismerni, annál inkább be- és elfogadni a másikat. Ebben a folyamatban az ÉN szeretet, egyre inkább Te szeretetté válik.
  • Küldetésünk: A gyermeket Isten ajándékának tekintjük, akit a krisztusi úton járva, az Ő szeretetében nevelünk. A gyermeknek joga, hogy hitben, szeretetben, nyugodt, lassan járó, vidám és biztonságos légkörben nevelkedhessen. Biztosítjuk a sokoldalú, harmonikus személyiségfejlődéséhez a megfelelő feltételeket, légkört élünk köré. Figyelembe véve személyiségét, egyéni sajátosságait, képességeit felkészítjük az életre. Nevelésünkben kiemelt szerepet kap az anyanyelvi nevelés.
  • Jövőképünk: Mi, a Harangvirág Óvoda, nevelő közössége a keresztyén szellemiséghez híven szeretnénk életvidám, gondolkodó, a teremtett világ felé nyitott, boldog, döntésképes, elfogadó, toleráns, segítőkész gyermekeket nevelni. A napi gyakorlatban szeretnénk a művészetek eszközeit felhasználva, sok jó mintát megláttatni a gyermekkel, akiből kinézzük a teljesítményt, s ha kell, észrevétlenül segítjük.
  • Szeretnénk jól élni a gyerekekkel, osztozni sok közös élményben. Nem sietni sehova, azért vagyunk itt az óvodában, hogy a szépségeket gyűjtögessük.
  • Minden kis sikert biztatunk, és a különböző terepeken szerzett tapasztalatai által megerősítjük őket.
  • A nevelőmunkában a szülők együttműködésére kiemelten számítunk. Szeretnénk megtalálni azokat az utakat, melyek megerősítik őket a szülői hivatás betöltésében, felelősségtudatuk növekedésében. Tudatosítani kívánjuk a szülői szerep fontosságát."
Részlet a Péceli Református Egyházközség Harangvirág Óvodájának Pedagógiai Programjából