Csoportok

Csillag csoport

Napsugár csoport


Bárányka csoport


Szivárvány csoport


Középső csoportunkba 28 kisgyermek jár, melyek között négyen már nyáron betöltik a hatodik életévüket. Mint a szivárvány színei, különbözőek, mégis egyre inkább megmutatják társaiknak Istentől kapott csodálatos ajándékaikat. Ebben a tanévben a keresztyén értékrend elmélyítésével, megkülönböztetett helyet foglal el a baráti kapcsolataik, egymás és a felnőttekhez való viszonyuk gazdagítása.

"Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben." /Lukács 2:52/

Új, hogy rendszeres templomi és társaik felé- naposi megbízatásokban élhetik meg a szolgálat örömeit. Nagyon szeretnek mesét hallgatni, dramatizálni, maguk is kezdeményeznek körjátékokat, egyre bátrabban készítenek társaiknak is rajzos meglepetéseket, gyurmáznak, festenek, kézműveskednek. Törekszünk minél több élménnyel, tapasztalatszerzéssel felfedeztetni velük az őket körbevevő, közvetlen teremtett világot és úgy vezetni az Úrhoz őket, hogy az általa kapott növekedéssel, a későbbiekben Isten szolgálatára vágyódó iskolás vállhasék belőlük.

Bene Annamária - óvodapedagógus, Takácsné Tóth Ilona- óvodapedagógus, valamint Pászti Mihályné - Ida - dajka

Holdfény csoport